inmediasres Politička aktuala POLITIZAM

DOP Specijal: Postizborni online favoriti – Nova ljevica, Za Grad i partneri: hrvatska Syriza

Nova ljevica nastala je kao reakcija na sve slabiju ideološku profiliranost SDP-a i kao pokušaj da se oponaša zbivanja u Grčkoj, gdje je nastala Syriza kao skup manjih lijevih stranaka koje se već duže vrijeme bore protiv nepravednog sistema i zalažu se za novi pristup u ekonomiji.

Ova ekonomska komponenta je kod nove ljevice, kao i Radničke fronte i drugih partnera slabije izražena, i zapravo ostaje u okviru stare socijalističke paradigme iz SFRJ, ali je ideološka i antifašistička komponenta puno više izražena.

Unutar te komponente postoji i jak udio zelene ideologije, budući da je jedan od partnera i OraH, ali i ideologije ljudskih prava, budući da su mnogi članovi bivši aktivisti za ljudska i ženska prava.

Na lokalnoj razini u Zagrebu ova je opcija obuhvatila i stranke Za grad, Zelena akcija i druge manje stranke i udruge u platformi Zagreb je naš, koja je uspjela osvojiti čak 8% glasova i 5 vijećničkih mjesta u Skupštini glavnog grada. S obzirom na to, na lokalnoj razini u Zagrebu može joj se predvidjeti blistava budućnost u opoziciji, naravno pod uvjetom da uspije prevladati tenzije između vlastitih sastavnica, odnosno stranaka i pojedinačnih članova koji je sačinjavaju.

Na lokalnoj razini u Splitu, Nova ljevica – iako joj je tamo nekako i prirodna baza, kao i njenom lideru Markovini – nije uspjela ostvariti značajniji rezultat.

Jan Klasinc

Redakcija

Redakcija

Komentari

Reklame