Aktualno inmediasres izložbe mediji POP COOLTURA PRIRODA & DRUŠTVO

Likovna umjetnička terapija: Prva galerija za osobe s intelektualnim teškoćama u Europi

U Zagrebu se otvara prva inkluzivno-umjetnička galerija za osobe s intelektualnim teškoćama u Europi. Izložbom likovnih radova korisnika Centra za rehabilitaciju Zagreb pod nazivom „Lica i naličja“ s radom započinje Galerija Orlovac kao prva galerija takvog tipa na starom kontinentu.

Umjetnost poprima različite forme, povezuje i ruši prepreke te prelazi sve granice, bilo stvarne ili imaginarne, a dokaz tome uskoro ćemo moći vidjeti u novoj kulturno-umjetničkoj instituciji u Zagrebu. S prvim danom prosinca u sjedištu Centra za rehabilitaciju Zagreb na adresi Orlovac 2 otvara se inkluzivno-umjetnička galerija za osobe s intelektualnim teškoćama, kao prva takvog tipa u Europi.

U Galeriji Obrovac tako će se moći vidjeti izložba likovnih radova „Lica i naličja“ korisnika Centra u suradnji sa studentima Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i akademskim umjetnicima, profesorima s Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Autori su: Tara Beata Ratz – Neven Novak, Ivica Purgar – Leon Barić, Benedikta Vilenica –Marina Kotur, Noa Geres – Jelena Gvozdanović, Marin Sovar – Zdravko Krešić, Marija Puzak – Kristijan Žerjavić te Koraljka Kovač – Ranko Ćuća.

Ideja ovog projekta prvotno je nastala u Centru za rehabilitaciju Zagreb kao ustanovi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalne politike koja skrbi o djeci, mladima i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama i pridruženim smetnjama. Centar radi na više lokacija u Zagrebu i sam rad je organiziran prema kronološkoj dobi korisnika i vrsti usluga. Programi koje provode su razne radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilItacija i terapije u koje je uključeno preko 200 korisnika.

Program likovne terapije koji vodi mag.umj. i CEAT praktikant Blanka Stančić Puhak uspješno se provodi već niz godina s ciljem otvaranja jedne izložbe likovnih radova korisnika iz bilo koje grane umjetnosti godišnje, kao i poticanja suradnje s relevantnim umjetničkim institucijama i fakultetima (Akademija za likovnu umjetnost Zagreb, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb i sl.).

Do sada je realizirano više izložbi u zagrebačkim galerijskim prostorima i u inkluzivnim likovnim kolonijama, a sve kako bi se osobe s intelektualnim teškoćama prepoznale u društvu kao ravnopravne. U likovnoj terapiji uvijek je naglasak na sami proces i terapijski učinak, te se upravo ovakvim projektima ukazuje na važnost likovnog stvaralaštva i integraciju osoba s intelektualnim teškoćama u sustav hrvatske suvremene umjetnosti i šire. Krajnji je cilj projekta izrada platforme za umjetnike/korisnike za daljnji razvoj i usavršavanja osoba s intelektualnim teškoćama u umjetničkom izražavanju.

Redakcija

Redakcija

Komentari

Reklame