Aktualno inmediasres mediji POP COOLTURA PRIRODA & DRUŠTVO SVAŠTARA Tehnologija

Mudre narodne izreke Milana Sijerkovića: Sjećanje na dane kad su ljudi gledali televiziju

Sunčani Svi sveti, obilje žira i žita ljeti.

Sveti Luka u nokte huka.

Ako je Martin (11.11.) oblačan ili maglen, doći će zima blaga kao jesen.

Elizabeta na bijelom konju dođe (17.11.).

Božić rutavac, Uskrs gizdavac.

Kakvo vrijeme Ivan (sv. Ivan od Križa 24.11.) ima, takva bude zima.

Sveta Kata (25.11.), snijeg na vrata.

Kiša na Štefanje obećaje sljedećeg ljeta žita manje. (sv. Stjepan 26.12.).

Gospe od Kaštela, snijeg do maštela. (21.11.).

Kad prosincem traju snijeg i zima, onda zemlja žitom rodit ima.

Kakvo vrijeme Uršula (21.10.) donese, takvo jesen (a i zima) ponese.

Sveti Matija led razbija; ako ga nema, tada ga sprema.

Ako list na drvu dugo ostane, jaka zima nastane.

Konjski topot, ženski plač i proljetna grmljavina brzo prođu.

Čuvaj se Šimuna i Jude (28.10.) da te snijegom ne probude.

Toplina Valentina stiže do korijenja. (14.2.).

Sveti Frane, nesta u polju hrane. (sv. Franjo Asiški 4.10.).

Ako list na drvu dugo ostane, jaka zima nastane.

Ako Sve svete kiša namaka, debeo snijeg nas čeka.

Redakcija

Redakcija

Komentari

Reklame