Aktualno POP COOLTURA

Niste zadovoljni autorskim pravima: Evo, savjetujte se i izborite se za bolje

Pozivamo zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu putem e-savjetovanja o Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojim se sukladno europskoj Direktivi o autorskom pravu na Jedinstvenom digitalnom tržištu i ostalih europskih direktiva u području autorskog prava uređuje bolje balansirana zaštita prava autora, kreativaca, umjetnika izvođača, novinara, ali i njihovih izdavača i producenata.
Koliko je ova rasprava relevantna u izmijenjenim okolnostima pandemije COVID-19 svjedoči činjenica da se veliki dio sadržaja danas dijeli online i da su dionici kreativnih, kulturnih i medijskih industrija u okolnostima pandemije svoje radove stavili na Internet za građane uglavnom besplatno.
Zato je nužno što prije osigurati održivost njihova rada u izmijenjenim okolnostima.
To ne znači da će se za građane – krajnje korisnike uvoditi ikakve nove obaveze ili plaćanje za sadržaje koji se inače basplatno nude na Internetu.
Obaveze se ovim Prijedlogom nacrta Zakona postavljaju internetskim platformama i drugim davateljima usluga informacijskog društva na Internetu. Istodobno, ovim Prijedlogom nacrta Zakona relaksira se dosadašnji autorskopravni režim i otvara se niz novih mogućnosti za besplatno korištenje autorskih sadržaja u on-line nastavi, kao i na internetskim platformama institucija kulturne baštine da bi se što lakše kulturni, umjetnički i informativni sadržaji, koji inače postoje u zbirkama knjižnica, arhiva i drugih baštinskih ustanova, slobodno koristiti na Internetu za nekomercijalne potrebe.
Savjetovanje je otvoreno do: 17. svibnja 2020.
Redakcija

Redakcija

Komentari

Reklame