autorski tekstovi inmediasres mediji Politička aktuala POLITIZAM

DOP specijal: Klerikalni i konzervativni pokret – U ime obitelji, HRAST, HSS, Marijana Petir i drugi

Ova ideološki krajnje katolička i neliberalna opcija ima u svojem programu, kao i Most, ideju ekonomske preobrazbe.

No, za razliku od Mosta, koji je doista libertarijanski i ideološki manje isključiv, UIO predstavlja ekstremnu katoličku opciju koju se obično povezuje s papinom osobnom prelaturom Opusom Dei, kojoj su ideološka pitanja jednako važna kao i desnoj nacionalističkoj opciji Brune Esih.

No, za razliku od Brune Esih, nacionalizam ne dominira u njihovom diskursu, već ekstremni klerikalizam i borba protiv ženskih prava, pa se tako ova opcija može u jednom smislu smatrati internacionalnom i povezuje se s drugim, međunarodnim organizacijama sličnog karatkera, kao štu su TFP (Tradition, Family, Property – Tradicija, obitelj, vlasništvo) i predstavljaju jedan oblik dominacije krupnog kapitala nad vjerski indoktriniranom masom sljedbenika koji je danas popularan u svijetu.

S obzirom da na taj način vole sve što vole i mladi fanatici, skloni su i druženju s ratnim zločincima ili zabrani masturbacije, jer to očigledno predstavlja onu njihovu ‘specifičnu razliku’ kojom se žele prezentirati na političkom tržištu.

Između ovog dijela desnice i HDZ-a također postoje značajne tenzije na ideološkom planu, ali ovog puta u pitanju odnosa prema pobačaju i drugim temama bitnim za katoličke ekstremiste.

Jan Klasinc

Redakcija

Redakcija

Komentari

Reklame