Aktualno autorski tekstovi inmediasres mediji POLITIZAM POP COOLTURA PRIRODA & DRUŠTVO SVAŠTARA TOP VIJEST

Počela nastava u osnovnim i srednjim školama: Nova kurikularna reforma ili tek idejna zamisao političkih linija bez uvažavanja struke?

Od danas, ponedjeljka 09. 09. 2019. više ništa neće biti isto za preko 150.000 učenika osnovnih i srednjih škola koji će osjetiti sadržajne i formalne promjene nove školske kurikularne reforme.

Ona je startala prije nekoliko godina angažmanom Borisa Jokića i njegovog tima, ali je političkim pritiscima isti izašao iz projekta prepustivši ga drugima na završavanje a u cilju je političkom voljom trenutno upisana ministrica Blaženka Divjak. Reforma se prema svjedočenjima direktno zainteresiranih ravnatelja, pedagoga  nastavnika u domaćem osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu provodi dosta nesistematično  državni školski aparat nespreman je za takve zahvate iz dva prvenstvena razloga – nedostatak kvalitetnog kadra i nedostatak kvalitetne pripreme. Iako brojke govore pomalo drugačije, provedba reforme kreće u svim školama, u svim predmetima prvog i petog razreda osnovne škole te u biologiji, kemiji i fizici u sedmom razredu osnovne škole. U gimnazijama – srednjim školama reforma kreće u svim predmetima u prvim razredima, a u strukovnim srednjim školama u prvim razredima u nastavnim predmetima matematika, hrvatski jezik te engleski i njemački jezik.

Učenicima predaje više od 40.000 učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, a udžbenici su za sve osnovnoškolce besplatni. Za srednjoškolce su besplatni za učenike slabijeg imovinskog statusa.

Prema navodima Ministarstva znanosti i obrazovanja konkretne reforme bi se trebale primjenjivati i reflektirati u sljedećim segmentima rada s djecom:

  • Umjesto štrebanja činjenica o književnom djelu, učenik debatira, radi u grupi i zajedno s ostalim učenicima stvara igrokaz na temu pročitanog djela. (Hrvatski jezik, lektira)
  • Umjesto učenja o disketama i povijesti razvoja računala, učenici programiraju i uče o sigurnosti na internetu. (Informatika)
  • Umjesto dominantnog učenja o glazbenim djelima kroz povijest, učenici će stvarati vlastite kratke glazbene brojeve. (Glazbena kultura)
  • Uz tradicionalne oblike likovnog izražavanja, uvode se i suvremeni digitalni alati za stvaranje animacije. (Likovna kultura)
  • Umjesto teoretskog pristupa u učenju tehničke kulture, učenici će praktično stvarati tradicionalne hrvatske igračke. (Tehnička kultura)
  • Učenici su do sada u prvom razredu osnovne škole učili tiskana i pisana slova, od sada će tiskana učiti u prvom, a pisana u drugom razredu. (Hrvatski jezik)
  • Ključna promjena u geografiji za 5. r.: dosad se poučavalo od daljeg ka bližem, a sad od bližeg (od zavičaja i Hrvatske u 5. r.) prema daljem (svijet i svemir u 8. r.)

Što se tiče daljnjeg pristupa učenicima valoriziranje njihova uspjeha doživjet će preinake također. Prema članku 11 Pravilnika, zaključna ocjena ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu. Ideja reforme je posvećivanje pažnje vrednovanju koje omogućava i potiče razvoj i napredak svakog učenika.

– vrednovanje za učenje služi unapređivanju i planiranju budućega učenja i poučavanja

– vrednovanje kao učenje podrazumijeva aktivno uključivanje učenika u proces vrednovanja te razvoj učeničkoga autonomnog i samoreguliranog pristupa učenju

– vrednovanje naučenog je ocjenjivanje razine postignuća učenika

Reforma za također 0dnosi i na učitelje kroz promjene u metodama poučavanja i vrednovanja, suradničko planiranje, dijeljenje obrazovnih sadržaja te sukreiranje obrazovne reforme dajući svojevrsnu autonomiju učiteljima.

Dodaju da su zbog početka kurikularne reforme pokrenuli tri inicijative usmjerene na učitelje o kojima ovisi uspjeh reforme:
1.      povećanje plaća prosvjetnih radnika – politički pregovor na snazi – ovise o premijeru
2.      administrativno rasterećenje učitelja
3.      inicijativa da odgojno-obrazovni radnici dobiju status službenih osoba

Na snazi je novi Pravilnik o napredovanju i Pravilnik o nagrađivanju kojim se osigurava 10.000 kuna bruto za 500 najboljih učitelja koje će se nagraditi na Dan učitelja. Stimulacije pršte, za vidjeti je kako će se sve to reflektirati za godinu dana kada prve valorizacije budu uključene.

Redakcija

Redakcija

Komentari

Reklame