Aktualno Glazba inmediasres mediji POP COOLTURA showbiz Zabava

Kome će pripasti katalog Jugotona: Republika Hrvatska je postala vlasnikom svih audio i video snimaka bivšeg Jugotona i Croatia Records

HGU je pozvao Hrvatsko društvo skladatelja da se pridruži inicijativi s ciljem zajedničkog upravljanja državnim katalogom tonskih i video snimaka nastalih u vrijeme Jugotona. O tom dopisu su u ponedjeljak 13. rujna o.g. izvjestili i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao i Ministarstvo kulture i medija. Naime, Republika Hrvatska je i definitivno postala vlasnikom svih audio i video snimaka bivšeg Jugotona i CR-a, nastalih prije privatizacije te tvrtke 1993. godine, što je utvrđeno pravomoćnom sudskom presudom iz travnja 2021., kojom je odbijena žalba HNZS Croatia records na prethodnu prvostupanjsku presudu Upravnog suda, odnosno na Rješenje Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) iz 2015g.

 Članak 15. stavak 4. Zakona o arhivima RH, predviđa da, ako je arhivsko gradivo zaštićeno bilo kojim pravom intelektualnog vlasništva, ili sadrži prava različitih vrsta nositelja, pri čemu je barem jedan nositelj tijelo javne vlasti i/ili RH, može u svrhu gospodarskog korištenja predati ili dati na upravljanje pravnim osobama koje su ovlaštene ostvarivati prava ostalih nositelja prava intelektualnog vlasništva, te bez kojih gospodarsko korištenje ne bi bilo moguće.

 Hrvatska glazbena unija je, kako je i navedeno u dopisu, iskazala interes i želju da se s Republikom Hrvatskom sklopi zakonom predviđeni ugovor, kojim će sukladno ugovorenim uvjetima preuzeti upravljanje predmetnim katalogom, u interesu svojih članova, ali i u interesu Republike Hrvatske.

 U pismu se navodi slijedeće:

 „S obzirom na dugogodišnje iskustvo provedbe zaštite intelektualnog vlasništva, uvjereni smo da naše službe u udrugama za kolektivnu zaštitu prava raspolažu adekvatnim kadrovskim potencijalom, ali i specijaliziranim znanjima i iskustvom da taj posao obavljaju odgovorno, kvalitetno i transparentno, u najboljem interesu sva tri vlasnika prava na predmetnim snimkama, dakle autora, izvođača i Republike Hrvatske.“

 Istovremeno, Hrvatska glazbena unija je pozvala svoje članove da ne potpisuju nikakve ugovore kojima je predmet uređivanje odnosa na snimkama nekadašnjeg Jugotona, dok se ne riješi pitanje trajnog upravljanja tim katalogom. Croatia records je svih ovih godina njime nelegalno upravljala, te je preporuka članovima da se pričeka konačno rješenje iz kojega će biti razvidno tko će i pod kojim uvjetima voditi skrb o tom golemom fundusu tonskih i slikovnih zapisa.

Tagovi
Redakcija

Redakcija

Komentari

Reklame