inmediasres mediji PRIRODA & DRUŠTVO SVAŠTARA Tehnologija

Back Together: Medicinski online summit godine

U Zagrebu je proteklog vikenda (subota i nedjelja 18 – 19. 09.) održan medicinski online summit u organizaciji komunikatora godine Natka Becka i partnera, na kojem se u online varijanti dva dana govorilo o raznim verzijama medicine te pristupnosti pacijentima. U višesatnim panelima preko 40 znanstvenika i stručnjaka s područja medicine raspravljalo je o zdravlju nacije.

Prvi put u Hrvatskoj najugledniji znanstveni, medicinski i komunikacijski stručnjaci na jednom mjestu odgovaraju na aktualna pitanja krize Covid 19, mentalnog zdravlja i zdravlja djece. Želimo stvoriti kvalitetno okruženje za otvorenu komunikaciju uz važne teme za pojedinca i društvo u cjelini, najavili su i ostvarili najavljeno. To je događaj koji mora postati tradicionalan.

Subota 18. 09. 

Another brick in the wall – Zdravstvena pismenost
Moderator Petar Štefanić
dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, dr. med., dr. sc. Ana Gongola, dr. Natko Beck, Diana Glavina, zdravstvena novinarka

 

Hey Ho, Let’s Go – Znanost i medicina na društvenim mrežama
Moderator dr. Natko Beck
dr. sc. Saša Ceci, Igor Berecki, dr.med., spec. pedijatar, Stribor Marković, mag. pharm., Barbara Slade Jagodić, mag. engleskog i talijanskog jezika

 

Thinking out loud – Kako poboljšati zdravstveni sustav?
Moderator Petar Štefanić
prof. dr. sc. sociologije Stjepan Orešković, Ognjen Bagatin, MBA, dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. med., spec. javnog zdravstva, dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med., spec. internist, gastroenterolog

 

Čuvajte nas, pazite nas – Zdravlje djece
Moderator Daniela Trbović
prof. prim. dr. sc. Milivoj Jovančević, dr. med., prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med., spec. epidemiologije, prof. dr. sc. Andrea Cvitković Roić, dr. med., spec. pedijatar, Danijela Rašić Markota, dr. med.

 

Wind of Change-COVID agenda: Što smo naučili?
Moderator Petar Štefanić
prof. dr. sc. Ivica Lukšić dr. med., spec. maksilofacijalne kirurgije, prof. dr. sc. Ivan Đikić, molekularni biolog, prim. dr. sc. Bernard Kaić, dr. med.,
Ivan Pakozdi, dipl. nov.

 

Man in the Mirror – Mentalno zdravlje nacije
Moderator Ana Čerenšek
prof. dr. sc. prim. Veljko Đorđević, dr.med., Hrvoje Handl dr. med., spec. psihijatar, prof. dr. sc. prim. Marijana Braš, dr. med.

How soon is now – Budućnost medicine
Moderator Ivan Šarić
dr. sc. Marinko Rade, prof. dr. sc. Mladen Merćep, dr.med., Igor Berecki, dr.med., spec. pedijatar, Nataša Malić, dipl. ing.

 

Nedjelja 19. 09. 

Another brick in the wall – Zdravstvena pismenost
Moderator Petar Štefanić
dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, dr. med., dr. sc. Ana Gongola, dr. Natko Beck, Diana Glavina, zdravstvena novinarka

Hey Ho, Let’s Go – Znanost i medicina na društvenim mrežama
Moderator dr. Natko Beck
dr. sc. Saša Ceci, Igor Berecki, dr.med., spec. pedijatar, Stribor Marković, mag. pharm., Barbara Slade Jagodić, mag. engleskog i talijanskog jezika

 

Thinking out loud – Kako poboljšati zdravstveni sustav?
Moderator Petar Štefanić
prof. dr. sc. sociologije Stjepan Orešković, Ognjen Bagatin, MBA, dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. med., spec. javnog zdravstva, dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med., spec. internist, gastroenterolog

 

Čuvajte nas, pazite nas – Zdravlje djece
Moderator Daniela Trbović
prof. prim. dr. sc. Milivoj Jovančević, dr. med., prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med., spec. epidemiologije, prof. dr. sc. Andrea Cvitković Roić, dr. med., spec. pedijatar, Danijela Rašić Markota, dr. med.

 

Wind of Change-COVID agenda: Što smo naučili?
Moderator Petar Štefanić
prof. dr. sc. Ivica Lukšić dr. med., spec. maksilofacijalne kirurgije, prof. dr. sc. Ivan Đikić, molekularni biolog, prim. dr. sc. Bernard Kaić, dr. med.,
Ivan Pakozdi, dipl. nov.

 

Man in the Mirror – Mentalno zdravlje nacije
Moderator Ana Čerenšek
prof. dr. sc. prim. Veljko Đorđević, dr.med., Hrvoje Handl dr. med., spec. psihijatar, prof. dr. sc. prim. Marijana Braš, dr. med.

 

How soon is now – Budućnost medicine
Moderator Ivan Šarić
dr. sc. Marinko Rade, prof. dr. sc. Mladen Merćep, dr.med., Igor Berecki, dr.med., spec. pedijatar, Nataša Malić, dipl. ing.

 

Redakcija

Redakcija

Komentari

Reklame