inmediasres mediji Politička aktuala POLITIZAM PRIRODA & DRUŠTVO SVAŠTARA

Nemiri u Hrvatskoj zbog covid potvrda koje kreću od danas: Pobune u Zagrebu i Splitu, ljudi na ulicama protestiraju

Nezadovoljstvo s društvenih mreža prebacilo se na ulice Zagreba i Splita te u manjim količinama po svim mjestima Republike Hrvatske. Ljudi koji se ne žele cijepiti protiv korone misle da su im ograničene slobode i uvjetovana sloboda kretanja novim činom vlade u kojima se zahtijevaju covid potvrde.

“S obzirom na ubrzano širenje i povećani rizik prijenosa bolesti covid-19, ovom Odlukom se radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti covid-19, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti covid-19, uvodi posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama (na koje se primjenjuje propis kojim se uređuju plaće u javnim službama), službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave ili Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u njima imaju većinski udio i zaposlenika trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinski udio. Ova Odluka primjenjuje se i na pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske kao i na zaposlenike u zračnim lukama na području Republike Hrvatske. Obveza predočavanja EU digitalne covid-potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. ove Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi”, piše u Narodnim novinama slijedeći odluku Nacionalnog stožera civilne zaštite koji je u petak donio odluku o obaveznim covid-potvrdama u javnim i državnim službama, kao i onima na lokalnoj razini, poručujući time da je osnovni cilj zaštititi zdravstveni sustav kako bi bio dostupan svim bolesnicima.

Kontrola će se provoditi pomoću covid go aplikacije prilikom ulaska u prostorije, a oni koji odbiju testiranje ili pokazati potvrdu ne mogu ući u radni prostor. To znači da će vam covid-potvrda biti potrebna i za odlazak u Finu, na šalter MUP-a po dokumente, poštu, kao i u neke banke (one koje su u vlasništvu države). Za ljekarne vam covid-potvrda neće biti potrebna.

Ističe se dalje tko NEĆE morati imati covid potvrde:

“Ova Odluka ne primjenjuje se:

  • na zaposlenike zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koji obavljaju zdravstvenu djelatnost i na privatne zdravstvene radnike, na prijem pacijenata u zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih djelatnika te na zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi, na koje se primjenjuju posebne odluke
  • na studente prilikom boravka u prostorima visokih učilišta osim ako visoko učilište ne odluči drugačije
  • na učenike prilikom boravka u prostorima škola i odgoj­no-ob­razovnih ustanova
  • na osobe mlađe od 16 godina
  • na osobe koje dovode dijete ili učenika u dječji vrtić ili osnovnu školu ili ustanovu za odgoj i obrazovanje djece i adolescente s posebnim potrebama
  • na osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe
  • na osobe koje u poslovnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dolaze podići svoju EU digitalnu covid-potvrdu
  • na osobe čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima
  • na korisnike poštanskih usluga koji moraju preuzeti pošiljke čije bi nepreuzimanje imalo pravne posljedice
  • na osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv covida-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom”, stoji u odluci.

Ova odluka nema ograničen rok primjene. Ujedno je izdana i preporuka drugim (privatnim) poslodavcima da provode slično.

 

Redakcija

Redakcija

Komentari

Reklame