inmediasres Politička aktuala POLITIZAM PRIRODA & DRUŠTVO

Referendum Mosta protiv je građanskih inicijativa: Skupljanje potpisa i pokušaj dizanja naroda za što točno?

U subotu 4. prosinca 2021.g. stranka Most na više od 1.200 mjesta širom Hrvatske počeo je prikupljati potpise potpore birača za raspisivanje ustavotvornog i zakonodavnog referenduma kojim bi se tražilo da se roku od 30 dana ukinu covid-potvrde koje su sad obvezne za ulazak u državne i javne ustanove, te da se ovlasti iz djelokruga Stožera civilne zaštite RH premjeste u nadležnost Hrvatskog sabora.

U vremenu do 18. prosinca 2021.g. potrebno je prikupiti oko 380.000 potpisa biračâ, da bi se moglo krenuti u dalju referendumsku proceduru. Ako bude prikupljen dostatan broj potpisa Ministarstvo pravosuđa i uprave će provjeriti broj i valjanost potpisa, i ako budu zadovoljeni ti zakonski uvjeti Organizacijski odbor referenduma uputit će predsjedniku Hrvatskog sabora zahtjev za raspisivanje referenduma. Osnovano se može pretpostaviti da će predsjednik Sabora zatražiti da Ustavni sud RH ocijeni jesu li referendumska pitanja u skladu s Ustavom. Obzirom na Božićne blagdane i stanku u radu Sabora do 15. siječnja, taj zahtjev na koji je obvezan odgovoriti u roku od 30 dana Ustavni sud vjerojatno ne će dobiti prije 20. siječnja 2022.g., što znači da bi njegova odluka o tome mogla biti donesena negdje potkraj mjeseca veljače 2022. godine.

Ustavni stručnjak dr. sc. Mato Palić izjasnio se u medijima da su oba postavljena referendumska pitanja neustavna. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica takvo je mišljenje neizravno potvrdio navodeći već donesene oduke Ustavnog suda prema kojima o mjerama za suzbijanje pandemije primjenom članka 16. ili 17. Ustava RH odlučuje isključivo Hrvatski sabor. U odnosu pak na zakonodavni referendum naveo je da je Ustavni sud već utvrdio da su odluke Stožera kao i ovlasti da donosi odluke zakonite i ustavne.

No daljnja analiza ove teme može se nastaviti i PRETPOSTAVKOM da prethodno navedeni argumenti o neustavnosti referendumskih pitanja nisu valjani, te da će stoga Ustavni sud donijeti odluku da su ispunjeni uvjeti za raspisivanje referenduma i da bi se referendum mogao održati. I uz idealne organizacijske uvjete i kapacitete taj se referendum ne bi mogao organizirati i provesti prije nedjelje 6. ožujka 2022.g, a možda i tjedan-dva kasnije! A do tada što se sve može promijeniti i kakva će tada biti epidemiološka situacija nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti, no postoji mogućnost da bude i potpuno drukčija nego što je danas i da zbog toga kao i toliko dugog i velikog vremenskog odmaka referendum postane javnozdravstveno i društveno besmislen, suvišan i nepotreban!

Dakle, i u mogućoj ustavnopravnoj situaciji neustavnosti referendumskih pitanja, i u hipotetičkoj alternativnoj odluci Ustavnog suda da su pitanja ustavna pa se referendum provede, potpuno je jasno da referendumska inicijativa ne će moći postignuti ciljeve zbog kojih je deklarativno organizirana i provedena! Ali unatoč tome ona ne će biti bez političkih i društvenih utjecaja i reperkusija, i to negativnih. No, kojih to i kakvih? Mostova referendumska inicijativa DOSTA JE.stožerokracije involvira se vremenski i sadržajno u građanske inicijative Bijeli tihi marš, Svjetlom protiv mraka i Studentska inicijativa protiv covid potvrda; koje su svojim programom, ciljevima i dosadašnjim
aktivnostima već dobile masovnu potporu javnosti i građana. Zbog toga Mostova referendumska inicijativa može biti a to doista i jest – zbunjivanje i dezorijentacija aktivista, građana i javnosti, te opstrukcija i destrukcija tih inicijativa! Nenamjerno ili namjerno to je i neizravna potpora i pomoć koalicijskoj Vladi Plenković – Pupovac da te građanske inicijative medijski i represivno kompromitira i neutralizira, društveno marginalizira i pacificira; a što bi joj bez te pomoći i diverzije Mosta i njegove referendumske inicijative DOSTA JE.stožerokracije protiv navedenih građanskih inicijativa i civilnog društva bilo vrlo teško ili gotovo nemoguće postignuti.

REFERENDUMSKA INICIJATIVA KAO NEIZRAVNA POMOĆ HDZ-U

No, ne bi to bilo i prvi put da Most slučajno ili planirano, nenamjerno ili namjerno pruža neizravnu potporu HDZ-u u bitnim političkim i društvenim procesima i momentima. Na predsjedničkim izborima 2020.g. Most je bio u koaliciji koja je podržavala kandidata Miroslava Škoru, pa je obzirom na ideološku srodnost bilo logično i očekivano da će na izborima za Hrvatski sabor samo pet mjeseci kasnije biti u izbornoj koaliciji s Domovinskim pokretom. Poglavito i u kontekstu političke i politološke činjenice da se izbori održavaju po za demokratska politička prava biračâ i ravnopravnost stranaka u izbornom procesu iznimno restriktivnoj i antidemokratskoj varijanti razmjernog izbornog sustava s visokim izbornim pragom od 5 posto dobivenih glasova po listi i malim brojem od 12 mandata u izbornim jedinicama, te kumuliranim efektom inherentne neproporcionalnosti DHondtove metode pretvaranja glasova u mandate manipulativnom podjelom države u 11 izbornih jedinica; zbog čega je glavni uvjet za uspjeh na izborima predizborno koaliranje ideološki bliskih stranaka da se time spriječi rasipanje glasova birača na više izbornih lista. No, unatoč tome Most je iz samo njima znanih razloga a cijeloj demokratskoj i domoljubnoj javnosti postizborno jasnih pogubnih političkih, ekonomskih i društvenih posljedica, odbio izbornu koaliciju s Domovinskim pokretom. U hipotetičkoj pak izbornoj koaliciji Domovinski pokret i Most vjerojatno bi osvojili oko 33 mandata, ali što je jednako važno HDZ bi vjerojatno osvojio oko 10 mandata manje i uopće ne bi mogao formirati koalicijsku Vladu HDZ-SDSS-ostale nacionalne manjine! Iz čega je posve jasno da Mostu neprijeporno pripadaju najveće političke „zasluge“, odgovornost i krivnja za formiranje koalicijske Vade HDZ-SDSS-ostale
nacionalne manjine; kao i cjelokupnu aktualnu političku, gospodarsku, socijalnu, demografsku i ostalu situaciju u Hrvatskoj i „čvrsto“ PREDZADNJE mjesto Hrvatske među 27 država članica Europske unije na svim Eurostatovim ekonometrijskim, sociometrijskim,
kulturometrijskim i drugim pokazateljima i ljestvicama!

Da bi obmanuo birače i prikrio od javnosti tu slučajnu ili namjernu neizravnu izbornu kolaboraciju s HDZ-om koja je presudno utjecala da HDZ može formirati koalicijsku Vladu sa SDSS-om i ostalim nacionalnim manjinama, Most poslije izbore postaje tobože najveći i
najžešći kritičar i osporavatelj politike HDZ-a s kontinuiranim spinovima, fingiranim prijeporima, lažnom međusobnom netrpeljivošću i sukobima; te malograđanskim histrionskim teatrom hinjenih eskapada, igrokaza, kritika i inicijativa u Hrvatskom saboru, medijima i javnosti! A onda kad se HDZ našao u aktualnoj političkoj krizi zbog masovnog otpora građana ne samo zbog uvođenju covid-potvrda, nego i neuspješne gospodarske politike, gušenja slobodnog poduzetništva i tržišnog gospodarstva, gaženja ljudskih i građanskih prava, sloboda i
demokracije; partijskog medijskog monopola, sistemske i institucionalizirane korupcije, dehumanizacije društva, siromaštva, krajnje socijalno neosjetljivog i nehumanog odnosa prema postradalima od zagrebačkog i banovinskog potresa, masovnog iseljavanja radnoaktivnog stanovništva, demografskog sloma itd.; Most mu spremno pruža potporu i pomaže organiziranjem s demokratskog političkog i ustavnopravnog motrišta apsurdnom i po svim relevantnim ustavnopravnim činjenicama unaprijed na neuspjeh osuđenom referendumskom inicijativom koja jedino može postignuti a to joj je i prikriveni cilj; da se demotiviraju, dezorijentiraju, razjedine, onemoguće i destruiraju od građana masovno prihvaćene te i na zboru na Trgu bana Jelačića impresivno podržane građanske inicijative Bijeli tihi marš, Svjetlom protiv mraka i Studentska inicijativa protiv covid potvrda!

Završno i ukratko, Mostova referendumska inicijativa po svemu se može i mora shvatiti i interpretirati kao politička, društvena i psihološka opstrukcija, diverzija i destrukcija tih građanskih inicijativa i civilnog društva; te neizravna i prikrivena politička i društvena pomoć i potpora HDZ-u kako konkretno ovdje i sada, tako i uopće i kontinuirano u sprječavanju napretka i završetka procesa KONSOLIDACIJE DEMOKRACIJE tj. uspostave PUNE demokracije u Hrvatskoj, i to cijelih trideset godina od za sada više FORMALNOG nego stvarnog uvođenja demokratskog višestranačkog sustava kao najviše ustavne vrednote iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske. (Lovel Franić)

Redakcija

Redakcija

Komentari

Reklame