Tagmit o mozemo

POP COOLTURA

Mit o možemo

Čini mi se da je vrijeme za razbijanje općeprihvaćenog mita o plakatu i kampanji “We can Do It“. Došao je Dan žena 2017. Noćni marš borbe za prava...

Reklame